Daltononderwijs

Cbs Willem Alexander is de enige christelijke basisschool voor daltononderwijs in Harderwijk en omgeving
We onderscheiden ons hiermee van andere scholen. Maar wat is dalton? Wat kun je als kind en ouder verwachten? Hieronder een aantal  vragen en antwoorden over daltononderwijs. In ons Daltonboek kun je lezen hoe onze visie vorm krijgt op een gewone schooldag in de klas.

Is ieder kind geschikt voor een Daltonschool?

Daltononderwijs is voor elk kind geschikt. Geen enkel kind is echter hetzelfde. Elke basisschool moet hier rekening mee houden. Dat geldt voor een gewone basisschool, zo ook voor onze daltonschool. Vanuit onze visie stemmen we af op de behoefte van uw kind.

Wat maakt een daltonschool anders?

Als daltonschool hebben we een sterke visie op onderwijs. Wij geven ons onderwijs vorm vanuit vijf kernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit, samenwerking en reflectie. Wij vinden dat het kind eigenaar is van het leerproces en dus keuzes mag maken binnen ons onderwijs. Dit zie je terug in: zelfstandige taken, meerdere activiteiten naast elkaar, planborden met dagkleuren, kinderen die elkaar ondersteunen (tutorleren), verschillende (soorten) werkplekken en het maatjesbord.

 “vrijheid blijheid” voor kinderen?
Het is een misvatting dat daltononderwijs kinderen helemaal vrij laat. We geven ruimte vanuit vertrouwen, maar bieden daarbij duidelijke structuur en grenzen. Wij spreken over ‘vrijheid in gebondenheid’ en geloven dat kinderen zelfvertrouwen krijgen en klaar zijn voor de middelbare school wanneer wij ze keuzes geven. We merken dat onze leerlingen gemotiveerd zijn omdat hun stem telt. We merken dat de werksfeer prettig is, omdat ze invloed hebben op de volgorde van je taken en de werkplek. De kernwaarde reflectie is hierbij van groot belang. Wij voeren continue gesprekken met kinderen om ze te helpen. Daarnaast is er een opbouw van kleuters tot groep 8: een doorgaande lijn waarin de leerling steeds verder mag groeien.

 

Mag elke school zich zo maar daltonschool noemen?

Alle erkende Daltonscholen zijn lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. De vereniging biedt de scholen een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaringen als het gaat om het vormgeven en verder ontwikkelen van het Daltononderwijs. De Daltonlicentie is een teken van kwaliteit. Alleen onderwijsinstellingen met een Daltonlicentie mogen zich Daltonschool noemen. Dat is niet zomaar een stukje papier. Het behalen van de Daltonlicentie is een intensief proces waarbij scholen stap voor stap het onderwijs en de inrichting van de school aanpassen. Daarbij worden ze regelmatig gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging.

Waaraan herken je een Daltonkind?

Een kind op een daltonschool voelt zich betrokken bij zijn/haar eigen ontwikkeling (verantwoordelijk), de ánder (samenwerking) én de school als geheel.

Verder valt op dat een kind op een daltonschool:

  • kan samenwerken en samenwerkend leert;
  • helpt en geholpen wil worden;
  • zich verantwoordelijk voelt voor het proces en het resultaat;
  • doelen stelt en deze graag wil bereiken;
  • het eigen werk plant;
  • reflecteert op eigen werk.

Hoe sluit het vervolgonderwijs aan bij een daltonschool?

Kinderen ontwikkelen bij uitstek op een Daltonschool vaardigheden die zij nodig hebben in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld de zelfstandigheid om huiswerk te plannen en hulp te vragen.