Chr. daltonschool Willem Alexander
U bevindt zich hier: Groepen » 2020-2021 » groep 1 2 B

Welkom op de pagina van groep 1/2B

Welkom in groep 1b / 2b ; de onderbouw van de Christelijke Daltonschool Willem Alexander. Ook wij leren en spelen binnen het daltononderwijs. Wat houdt dit in bij de kleuterklassen?

Dagelijkse gang van zaken

Wij starten elke dag met een inloop, de kinderen mogen zelf de activiteit kiezen die zij willen doen. Aan de rechterkant van het planbord (zie foto hieronder) staan deze activiteiten. Willen zij in de bouwhoek spelen dan zetten zij een gekleurde pin onder het plaatje van de bouwhoek. De kleuren van de pinnen komen overeen met de dagkleuren. Bijv. maandag is de rode dag, dus zetten de kinderen een rode pin in het bord bij hun plaatje. Hieronder kunt u ons planbord zien na 2 dagen. Voor de ouders lijkt dit vaak een ingewikkeld systeem als zij dit voor het eerst zien, maar de kinderen hebben dit heel snel door. Per activiteit hebben we twee gaatjes. Als die vol zijn kiezen de kinderen uit de andere activiteiten. ‘Middags kiezen de kinderen met een witte pin.

Aan de linkerkant van het planbord staan de werkjes van die week. De kinderen krijgen de vrijheid om te kiezen op welke dag zij een werkje gaan maken. De kinderen van groep 1 hebben twee werkjes per week. In groep 2 maak je er drie per week. Deze werkjes en de hoeken sluiten aan bij het thema . We hebben ongeveer 15 thema’s per jaar.

planbord

 

Ontwikkelingsmaterialen

Onze kasten liggen vol met uitdagend materiaal en dit verwisselen we ook wel eens tussen de twee kleutergroepen. Zo kunnen de kinderen steeds weer met nieuwe materialen spelen.

Zo is er een kast met allemaal constructiemateriaal ( Playmobil, lego, blokken, ed. ), maar ook een kast met functiemateriaal (puzzels, kraaltjes, ed. ) Wij hebben 3 computers in de klas waarop de kinderen leerspellen kunnen spelen.

Rekenen en taal

Voor rekenen en taal hebben wij een hoek. Hierin liggen ook spelletjes waardoor we spelenderwijs de letters en de cijfers leren. Ook doen wij de kleine kring. In de kleine kring krijgen de kinderen rekenen of taal op eigen niveau. Wij sluiten de activiteiten dan aan bij het niveau van het groepje. Zo kunnen wij gericht instructie geven maar ook beter observeren. We zien sneller wat een kind moeilijk vindt en we kunnen hier dan gerichter mee aan het werk.

 

Hoeken

Naast de kasten met materialen hebben wij veel hoeken in de klas, waar kinderen leren samenspelen en samenwerken. Wij hebben een bouwhoek, huishoek, reken/letterhoek, poppenhuis en tekenbord.

Ook hebben wij een themahoek, die elk thema wisselt bv. een winkeltje of iglo.

 

Mentoren en maatjes

Als er een nieuwe leerling in groep 1 komt, dan krijgt hij/zij een mentor toegewezen. Dit kind zit meestal in groep 2 en kan uw kind wegwijs maken in de klas.

Wij werken ook met maatjes, door regelmatig in de themaverwerking een maatjesopdracht te geven (een opdracht/werkje die zij dan met zijn tweeën uitvoeren) stimuleren wij het samenwerken en leren zij van elkaar.

 

Bewegingsonderwijs

Wij hebben één keer in de week gym. Onze gymzaal zit in de school en we hebben veel leuke materialen om de gymles uitdagend te maken voor de kinderen. Onze juffen geven zelf deze gymlessen. Wij spelen de andere dagen buiten waar een prachtig klimtoestel staat en wij fijn met karren en fietsen op ons eigen plein spelen.

 

Ik – Doelen

Wij werken ook aan onze doelen. De kinderen geven 2x per jaar antwoord op de vragen ‘Wat kan jij al goed?‘ en ‘Wat zou jij graag willen leren?’ Dit schrijven we op en hangen we op ons doelenbord. De kinderen kunnen er ook voor kiezen om dan te werken aan hun doel! Deze doelen bespreken wij na een half jaar ook weer met de kinderen ‘ís het gelukt?’ en ‘hoe?’

       

De Vreedzame school

Wij werken met een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen in de onderbouw leren de beginselen van hoe we ons gedragen en hoe we met elkaar om gaan. Deze methode behandeld verschillende thema’s per jaar en zo leren de kinderen bijvoorbeeld hoe zij een ruzie kunnen oplossen, maar ook hoe zij hun gevoel kunnen uiten en ze leren ook ‘stop, hou op ‘ te zeggen op momenten wanneer zij iets niet leuk vinden.

 

Huishoudelijke taakjes

Alle kinderen hebben ook een taakje in de klas bv. vegen, kast opruimen, plantjes water geven ed. door te helpen met het netjes houden van de klas leren kinderen verantwoordelijkheid. Deze taakjes wisselen om de paar weken.

 

Logeerkoffer

Borre ( van de kinderboekjes) logeert elk weekend bij een ander kindje. In deze logeerkoffer zit Borre en twee boekjes. Uit één boekje kan worden voorgelezen en in het ander boekje schrijft iedereen zijn/haar informatie op. Aan het einde hebben we dan een vriendenboekje van de hele klas. Deze logeerkoffer stimuleert om thuis ook voor te lezen aan de kinderen.