Chr. daltonschool Willem Alexander
U bevindt zich hier: Groepen » 2020-2021 » groep 3

Welkom op de pagina van groep 3!

Hieronder leest u waar we in groep 3 aan werken en hoe we werken.

In groep drie werken we van het keuzebord naar een weekplanning op papier.


 

 

Ook leren we samen te werken aan een taak.

 

 

De kinderen weten wat we deze dag gaan doen door middel van een dagritme.

 

Lezen, taal en schrijven.

Deze vakken vullen een groot deel van het lesrooster van groep 3. Via de methode Veilig leren lezen, kimversie, komen deze vakken aan de orde.
Al in de eerste schoolweek leert uw kind eenvoudige woorden met 3 letters lezen. Rond de herfstvakantie leest uw kind korte woordjes al vloeiend. Na kerst kennen de kinderen bijna alle letters en klanken. Aan het einde van het schooljaar leest uw kind al woorden van twee lettergrepen.

In groep 3 wordt direct gestart met het leren schrijven in blokletters. Ook leren we hoe we de cijfers juist moeten schrijven.

Tijdens lezen, taal en schrijven leren de kinderen o.a.:

Lezen: Avi-start, M3 en E3, korte informatieve tekstjes.

Schrijven: blokletters.

Stellen: korte (functionele) tekstjes, plezier in schrijven ontwikkelen.

Spreken/luisteren: deelnemen aan gesprekken, meningen herkennen.

Spelling: klankzuivere woorden.

Woordenschat uitbreiden.

  Veilig Leren Lezen 

 Letterbord.

 Woordenschat

  leesdoel.

 

Van tellen naar rekenen tot 20

Begin groep 3 worden er veel telactiviteiten uit groep 2 herhaald. Na een tijdje worden de tekens + en – geïntroduceerd waardoor er echte sommen ontstaan. Er wordt alleen nog tot 10 gerekend en sommen worden voornamelijk opgelost door te tellen, eventueel met behulp van een rekenrek en blokjes. We gebruiken hiervoor o.a. de methode: Wereld in getallen, aangevuld met Met Sprongen Vooruit.

In de tweede helft van groep 3 leert uw kind ook sommen uit te rekenen boven de 10. Het automatiseren van de sommen tot en met 10 is erg belangrijk in groep 3.
Tijdens rekenen leren de kinderen o.a.:

Tellen (tot 100).

Automatiseren t/m 10 - splitsen (een getal in twee delen verdelen), verdubbelen en halveren.

+/- t/m 20.

Rekenen met geld.

Getalbegrip t/m 100.

Meten met eigen maat, lengte en gewicht.

Klokkijken: halve en hele uren.

 

Topondernemers

Kinderen beginnen steeds meer oog te krijgen voor de wereld om hen heen. In Topondernemers komen de zaakvakken en de creatieve vakken bij elkaar. In groep 3 doen we met de thema’s van Topondernemers mee met de bovenbouw. We besteden hier ongeveer een les per week aan.

 

Creatieve ontwikkeling

Naast de kernvakken lezen en rekenen wordt er in groep 3 ook veel aandacht besteed aan creatieve ontwikkeling. Zo staat er wekelijks een tekenles, handvaardigheidsles en muziekles van 123-zing op het programma.

 

Hoeken

In groep drie is er ruimte en tijd om  te spelen en te leren in de hoeken. Er is een computerhoek, een bouwhoek, een schrijfhoek, een huishoek, een leeshoek.

 

samen spelletjes doen.

 

 

Bewegingsonderwijs

De leerlingen krijgen een keer per week een les bewegingsonderwijs aangeboden in de gymzaal. Deze gymles wordt gegeven door de vakleerkracht bewegingsonderwijs.