Chr. daltonschool Willem Alexander
U bevindt zich hier: Groepen » 2020-2021 » groep 4

Welkom op de pagina van groep 4!

 

Hieronder leest u waar we allemaal mee bezig zijn in groep 4. Veel leesplezier!

 

Gym in groep 4

Wij hebben elke dinsdagochtend gym van 09.15-10.00 uur gym. De gymlessen worden gegeven door juf Leanne. Van de kinderen wordt verwacht dat ze sportkleding en sportschoenen meenemen.

 

Wat doen we dit schooljaar?

In groep 4 krijgen de kinderen les in verschillende vakken, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van methodes. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende vakken en de gebruikte methodes.

 

Lezen

Het aanvankelijk lezen wordt vanaf groep vier uitgebreid met het voortgezet technisch lezen van de methode Estafette. Technisch lezen is de vaardigheid van het omzetten van letters in een klank. In groep 3 leren kinderen woord- voor- woord te lezen. ‘Boom, roos, vis en vuur’. Geleidelijk leren ze met steeds langere woorden en leren kinderen hele zinnen op te bouwen. Het is ontzettend belangrijk dat de kinderen veel ‘leeskilometers’ maken. Op school maar ook thuis. Hoe meer kinderen lezen hoe groter hun woordenschat wordt. Hoe vlotter uw kind kan lezen hoe leuker ook de boeken woorden waaruit gekozen kan worden. Om het lezen te stimuleren lezen we dagelijks in de klas en werken we net zoals in groep 3 met de boeken top 5.

 

Taal en spelling

Dit jaar maken de kinderen voor het eerst kennis met de methode ‘staal’. Er wordt aandacht besteed aan woordenschat, spreken en luisteren, woord- en zinsbouw en het schrijven van teksten. Bij spelling leren de kinderen volgens vaste regels woorden goed te spellen. In staal spelling werken we met blokken van vier weken. In de eerste drie weken krijgen de kinderen nieuwe spelling categorieën aangeboden met de bijhorende regel en gebaar. Alle spelling categorieën worden elke dag herhaald en geoefend in een oefendictee. Voor extra oefening gebruiken we ‘BLOON’. BLOON = Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven en Nakijken. De kinderen hebben een eigen account, waarmee ze ook thuis kunnen inloggen.

 

Rekenen

Elke dag gebruiken we met rekenen de methode ‘De wereld in getallen’. Elk blok bestaat uit 4 of 5 weken. Het blok wordt afgesloten met een toets.

Wat komt er dit jaar aan de orde:

Omgaan met getallen en hoeveelheden tot en met 100

Het verkennen van getallen en hoeveelheden boven 100

Automatiseren en memoriseren van de optel- en aftreksommen t/m 20

Optellen en aftrekken onder 100

Handig rekenen onder 100

De tafels

Meten

Inhoudsmaten

Hele, halve en kwartieren op een analoge klok

Waarde van geld (euro)

Omgaan met verhoudingen

Plattegronden en bouwtekeningen

 

Schrijfonderwijs

Onze schrijfmethode heet ‘schrijven leer je zo’ die het blokschrift aanleert. In groep 4 wordt de schrijfwijze van alle hoofdletters aangeleerd en veel aandacht besteed aan de juiste schrijfwijze van de letters.  

 

Wereldoriëntatie

Voor het vak wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) maken we gebruik van de methode ‘Topondernemers’.  Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand ondersteunend thematisch onderwijs.

 

Creatief
Naast leervakken besteden we ook wekelijks aandacht aan creatieve vakken als handenarbeid en tekenen. Ook muziek en drama staan op het rooster.

 

Godsdienst
Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met een lied of een gebed. Op maandag openen alle groepen het nieuwe weekthema in de klas. We werken dit schooljaar weer met de methode ‘Kind op Maandag’. 

 

Vreedzame school

De Vreedzame School is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen. De kinderen krijgen allerlei opdrachten die te maken hebben met hoe je met elkaar om gaat. Een sfeer waarin elk kind zichzelf kan zijn en elk kind rekening leert houden met een ander.

 

juf Geraldine Hamstra.