Chr. daltonschool Willem Alexander
U bevindt zich hier: Groepen » 2020-2021 » Groep 6 7

Welkom op de pagina van groep 7.

 

Op deze pagina leest u wat we in groep 7 doen.

 

Dalton:

 

Weektaak

Elke morgen starten de kinderen met hun weektaak. Daarop hebben zij zelf met kleuren ingepland wat ze die dag gaan leren en welke opdrachten ze gaan maken. De kinderen die al iets verder zijn met plannen en zelfstandig werken krijgen een 2-weekse of 3-weekse weektaak.

 

Samenwerken

We werken veel in tweetallen of groepjes. We lezen in duo’s, we leggen elkaar opdrachten uit en oefenen samen voor toetsen. Dit kan aan de overlegtafel, in de gang of zachtjes in de klas.

 

Reflectie

We bespreken regelmatig hoe het werken is gegaan. We proberen dan een stapje verder te gaan dan ‘het ging goed’ of ‘vandaag ging het niet zo lekker’. We bespreken wat wel goed werkte en wat niet. Ook bedenken we hoe dat zo kwam en wat we zelf kunnen veranderen.

We reflecteren tussen de lessen door en elke vrijdag bespreken we hoe het werken met de weektaak is gegaan.

 

Doelenbord

Achterin in de klas hangt het doelenbord. Daar hangen de doelen van het huidige blok. Elke week bespreken we welke doelen we al hebben behaald en welke we nog willen oefenen. Dit kan een leerpunt zijn voor de hele groep, maar ook voor kinderen individueel. Op de weektaak is ruimte om deze doelen nogmaals te oefenen.

 

Methodes die we gebruiken in groep 7

Godsdienst: Kind op Maandag

Rekenen: Wereld in getallen

Spelling/taal: Staal

Wereldoriëntatie: Topondernemers

Engels: Groove me

Verkeer: Verkeerskrant groep 7 + oefenstof voor verkeersexamen (VVN)

Muziek: 123zing + leerorkest

 

Godsdienst

We werken uit de methode ‘Kind op maandag’. Elke dag openen we en sluiten we af met gebed. Drie keer per week krijgen de kinderen een Bijbelverhaal te horen. Elke jaar organiseren we een maandviering waarbij de kinderen aan de ouders een Christelijk thema presenteren.

 

Vreedzame school:

In groep 7 worden een aantal kinderen opgeleid tot mediator. De mediatoren lopen tijdens de pauze op het plein en helpen andere kinderen bij het oplossen van ruzies.

Wekelijks krijgen de kinderen een les of we spelen een spel. Beiden hebben als doel om de sociale emotionele vaardigheden van kinderen te versterken.

We starten het jaar met de Gouden Weken, waarin we spellen spelen om de groepssfeer te versterken. Halverwege het jaren herhalen we de spellen tijdens de Zilveren Weken.

 

Topondernemers

De wereld oriënterende vakken worden aangeboden tijdens Topondernemers. Verschillende thema’s komen aan bod tijdens het jaar. We werken regelmatig samen met groep 8. Bij deze lessen zoeken leerlingen kennisvragen op en presenteren deze later in de klas. Sommige opdrachten maken kinderen zelfstandig, bij andere opdrachten werken ze veel samen.

 

Engels

Naast alle andere vakken krijgen de kinderen nu ook les in Engels. We werken met de methode Groove me. Aan de hand van Engelse liedjes oefenen we de Engelse woorden en grammatica.

 

Verkeer

In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen. Dit wordt met behulp van VVN Nederland gedaan. Vanaf januari gaan wij wekelijks oefenen voor het theorie- en praktijkexamen. Meestal wordt het verkeersexamen afgenomen in april/mei.

 

Muziek

Wekelijks is er veel aandacht voor muziek. We zingen en maken muziek met de methode 123zing. Dit is een leuke methode waarbij op een aantrekkelijk manier aandacht is voor muziek. We zingen veel, we rappen, spelen met boomwackers, spelen met ritme-instrumenten en maken zelf kleine muziekstukjes.

Ook leren de kinderen een muziekinstrument bespelen tijdens de lessen van het leerorkest.

 

Creatieve vakken

Ook is er wekelijks aandacht voor de vakken tekenen, handvaardigheid en drama. Soms worden deze vakken klassikaal aangeboden, maar kinderen werken ook vaak in groepen.