Chr. daltonschool Willem Alexander
U bevindt zich hier: Leerlingenraad

De Leerlingenraad

Op de Willem Alexanderschool vinden wij het belangrijk dat leerlingen inbreng en inspraak hebben op verschillende zaken binnen de school.
Wij willen de leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren, maar ook voor elkaar en voor de school. Dat betekent dat je zelf meedenkt over hoe de dingen beter of leuker kunnen worden.
En daarom heeft de WAS sinds 2017…. een leerlingenraad!
Uit de groepen 5 t/m 8 zijn per groep twee leerlingen verkozen om alle kinderen van de school te vertegenwoordigen. Dit jaar zitten in de leerlingenraad:
Groep 5: Lise en Luuk, Groep 6: Mauk en Niels, Groep 7: Zayra en Jana, Groep 8: Zein en Rik
De leerlingenraad vergadert in oktober, december, februari en april.
Na iedere vergadering maakt de notulant een verslag; deze wordt op de website geplaatst. 
Als kinderen ideeën hebben, kunnen ze dit vertellen aan de kinderen van de leerlingenraad of een briefje in de ideeënbus achterlaten.

mailadres leerlingenraad: judithkoster@stichtingvco.nl

Verslag leerlingenraad
9 oktober 2017
13 december 2017

19 september 2018

Eerste leerlingenraadverslag van 2019-2020