Chr. daltonschool Willem Alexander
U bevindt zich hier: Ouders » Ouderraad

De ouderraad

Schoolvoetbal, schoolreisje, korfbaltoernooi, paasviering, kerstviering en avondvierdaagse … het hele schooljaar zijn er activiteiten voor leerlingen. Zowel op als buiten de school. Bij het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten krijgt de school hulp van de ouderraad. Dit is een groep enthousiaste ouders van kinderen van de Willem Alexanderschool.

Meehelpen?

Bij het organiseren van de activiteiten kunnen we niet zonder de hulp van de andere ouders. Immers, vele handen maken licht werk. Wilt u graag een keer helpen met een activiteit? Geef u dan op voor de vacaturebank.

Samenstelling ouderraad

 

Jan Willem Aalderink

Sanne van Ommen (notulist)

Aart van Ommen (penningmeester)

Mascha Kool

Tineke Dingemans (leerkracht WAS)

Josine van Ulden (directrice a.i.)

Gerlinde Karssen (leerkracht WAS

Marjolein Groos

Nanouscka Jobse

Rilana Lijbers (voorzitter)

Lotte van Poolen

Marjo Karssen

 

Vergaderingen

De ouderraad vergadert één keer per maand, de ene keer bij één van de leden thuis, een andere keer samen met een afvaardiging van het schoolteam op school. In de kalender van de website kunt u zien wanneer de vergaderingen zijn. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Contact

Heeft u een vraag, een goed idee of een suggestie? Neem gerust contact op met iemand van de ouderraad. E-mail: ouderraadwillemalexander@stichtingvco.nl

Ouderbijdrage

Het hele jaar door organiseert de ouderraad allerlei extra activiteiten voor leerlingen. Daarbij staat het plezier voorop. Deze extra activiteiten kosten geld. Daarom is er de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar toch willen wij u vragen de ouderbijdrage te betalen. Dat gaat zo: eind september ontvangt u een antwoordformulier waarop u kunt aangeven in hoeveel termijn u de bijdrage wilt betalen: in één, twee of drie termijnen. U kunt dit formulier inleveren bij de leerkracht van uw kind. Bent u het formulier kwijt? Dan kunt u het ook online invullen.

De ouderbijdrage bedraagt:

  • 1e kind € 45,-
  • 2e kind € 35,-
  • 3e kind € 30,-
  • 4e kind € 30,-

Graag zien wij uw bijdrage tegemoet op girorekening NL53 RABO 0321972074 tnv cbs WAS ouderraad
 te Harderwijk, onder vermelding van de naam, het adres en de groep van uw kind(eren). Let wel: de ouderraad verstuurt geen rekeningen, dus graag zelf het geld overmaken.