Jaarplannen

Een nieuw schooljaar met nieuwe plannen…

Voor de zomervakantie beslist het team van de Willem Alexander met welke plannen zij het volgende cursusjaar aan de slag gaan. De onderwerpen zijn aangedragen in gesprekken met ouders en/of leerlingen, komen uit de uitslagen van ouderenquêtes of tevredenheidsonderzoeken of uit onze WMKPO kwaliteitszorg. Het team wil graag behouden wat goed gaat maar focust zich tevens op verbeterpunten. Daarom is en blijft feedback van uw kant zeer waardevol! SAMEN maken we onderwijs!

In dit schooljaar is er in ons jaarplan onder andere aandacht voor:

  1. Thematisch werken en spelend leren in de onderbouw. Implementatie van de Kijk observatiemethode.
  2. Verder uitzetten van samenwerkend en ontdekkend leren bij Topondernemers
  3. Oriëntatie op verdere ontwikkeling van woordenschatonderwijs, technisch lezen en begrijpend lezen. Onderzoeken van nieuwe methodes hiervoor.
  4. Onderwijs met aandacht voor betrokkenheid, taakgerichtheid en feedback op leerproces met als doel eigenaarschap van de leerling vergroten.
  5. Verbeteren van communicatie (intern en extern).
  6. Inzetten van leerpleinen voor onderwijs aan kleinere groepen.

Via onze nieuwsbrief en Parro houden we u op de hoogte.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken