Leerlingenraad

Kinderen die hun stem laten gelden

Op de Willem Alexanderschool vinden wij het belangrijk dat leerlingen inbreng en inspraak hebben op verschillende zaken binnen de school.
Wij willen de leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren, maar ook voor elkaar en voor de school. Dat betekent dat je zelf meedenkt over hoe de dingen beter of leuker kunnen worden.
En daarom heeft de WAS sinds 2017…. een leerlingenraad!
Uit de groepen 5 t/m 8 zijn per groep twee leerlingen verkozen om alle kinderen van de school te vertegenwoordigen. Dit jaar zitten in de leerlingenraad:

Groep 5: Lena &Noud  Groep 6: Siham & Jerai  Groep 7: Tyler & Liz, Groep 8: Twan en Gioya. 

De leerlingenraad vergadert in oktober, december, februari en april.
Na iedere vergadering maakt de notulant een verslag; deze wordt op de website geplaatst.
Als kinderen ideeën hebben, kunnen ze dit vertellen aan de kinderen van de leerlingenraad of een briefje in de ideeënbusje  achterlaten.

mailadres leerlingenraad: jacquelinetenhove@stichtingvco.nl

Verslag leerlingenraad 2021 – 2022

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken