Chr. daltonschool Willem Alexander
U bevindt zich hier: Over ons » Overblijven

Overblijven

Overblijven in de middagpauze

U wilt uw kind in de middagpauze graag laten overblijven op school? Dat kan op maandag, dinsdag en donderdag. Wij werken daarvoor met een team van overblijfkrachten. Zij hebben allemaal een basistraining en een EHBO-cursus gevolgd. De twee coördinatoren volgen regelmatig een coördinatorencursus. Het overblijven valt onder verantwoordelijkheid van de school.

Met een strippenkaart

Bij de overblijf maken we gebruik van een strippenkaart. Hoe ‘groter’ de strippenkaart, hoe voordeliger het overblijven:

  • 10-strippenkaart              : € 22,50 (€ 2,25  per keer)
  • 25-strippenkaart              : € 45,00  (€ 1,80 per keer)

De strippenkaart blijft de gehele schooltijd geldig en blijft liggen op school. Alleen betalen via de bank: rekeningnummer NL62 RABO 01736659 93 (Rabobank) t.n.v. ‘Overblijven’.

Uw kind voor het eerst inschrijven

Wilt u uw kind op vaste dagen laten overblijven? Of juist zo nu en dan? In beide gevallen dient u uw kind aan te melden bij de overblijfcoördinatoren: overblijfwas@stichtingvco.nl. U ontvangt dan een aanmeldingsformulier waarop u alle gewenste gegevens van uw kind invult. Op dit formulier geeft u ook aan of uw kind structureel of incidenteel overblijft.

Uw kind incidenteel laten overblijven

Blijft uw kind incidenteel over? Dan dient u uw kind zelf aan te melden op de intakelijst. U vindt deze lijst zowel bij de hoofdingang als bij de kleuteringang. Op de intakelijst staan de namen van alle kinderen die die dag overblijven. Op deze lijst dient u de volledige naam van uw kind zelf bij te schrijven, vóór 12 uur op de dag van overblijven. Voor alle duidelijkheid: als uw kind op vaste dagen overblijft, hoeft u niets te doen; uw zoon of dochter staat dan namelijk automatisch op de lijst.

Uw kind afmelden wegens ziekte of andere reden

Blijft uw kind op vaste dagen over en wilt u het afmelden voor een bepaalde dag? Bijvoorbeeld vanwege ziekte of andere reden? Dat kan op twee manieren. U kunt dit doen door op de intakelijst op school het kruisje achter de naam van uw kind te omcirkelen. Mailen kan ook: overblijfwas@stichtingvco.nl
Wij vragen u de absentmelding vóór 12 uur door te geven. Het is namelijk belangrijk dat we precies weten wie wel en wie niet overblijft.

Overblijven gaat zo

Overblijven in de pauze is heel gezellig. De kinderen eten gezamenlijk aan tafel. Daarna is er tijd om te spelen. Als het weer het toelaat, spelen de kinderen buiten. Regent het? Dan vermaken ze zich binnen. Groot en klein spelen met elkaar. Zo ontstaan nieuwe vriendschappen.

Overblijven gaat zo:

  • De overblijftijd is van 12.00 uur tot circa 13.05 uur;
  • De groepen verzamelen zich in de aula;
  • De kinderen eten samen in de aula. Dat duurt tot ongeveer 12.30 uur;
  • Vanaf 12.30 uur mogen de kinderen die klaar zijn van tafel;
  • Afhankelijk van het weer spelen ze binnen of buiten, onder toezicht van overblijfkrachten;
  • Om 12.55 uur ruimen we het speelgoed op en gaan de kinderen van groep 1 en 2 naar binnen; Daar doen we een spelletje of lezen we voor. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen klas;
  • Het hek van het plein gaat om 13.05 uur open en mogen de kinderen naar binnen.